Argos vom Hainholzhof

Pedigree

V Argos vom Hainholzhof

SCHH3
Male German Shepherd 1965-02-05
V

German Shepherd

SCHH3,FH

VA6

German Shepherd

1956-05-20

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1952-11-15

SchH3
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1954-07-16

V

German Shepherd
V1
VA6
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1954-08-10

SCHH1


German Shepherd

1951-03-05

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA1
VA1

German Shepherd

1952-10-26

Schh1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd

V

German Shepherd

1957-05-17

SCHH3

VA1

German Shepherd

1953-12-27

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V3

German Shepherd

1953-08-30

SCHH2
2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)

German Shepherd
Black & Tan
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH1

VA3

German Shepherd

1953-06-28

SCHH3, FH
V2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1954-05-27

SCHH1

German Shepherd
VA1

German Shepherd