Ansigisal v Kleinhause

Pedigree

Ansigisal v Kleinhause

Male German Shepherd
CH (US)

German Shepherd

Sep 25, 1933

CH (US)

German Shepherd

Mar 25, 1930


German Shepherd

Jul 28, 1925

SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
 

German Shepherd
V

German Shepherd

Feb 2, 1927

2X SIEGER

German Shepherd
 
V

German Shepherd
CH

German Shepherd

Dec 15, 1925

SCHH


German Shepherd

May 31, 1921

SIEGER 1920 V-

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd

German Shepherd

Nov 24, 1921

1921 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd
1921 GV (US)
1921 GVX CH (US)
CH (US)

German Shepherd

Nov 8, 1938

ROM

SGR 1937/8GV CH (US)

German Shepherd

Jun 20, 1934

ROM ZPR/MH

V

German Shepherd

Dec 6, 1931

ZPR
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
 
1929 SGR
 
V

German Shepherd

Dec 30, 1931

ZPr

German Shepherd
1929 SGR
 

German Shepherd
CH

German Shepherd

Mar 15, 1934


German Shepherd

Dec 6, 1931

ZPR
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
 
1929 SGR
 

German Shepherd


German Shepherd
2X SIEGER
 

German Shepherd