Anka vom Schlabberlatz

Pedigree

Anka vom Schlabberlatz

SCHH1
Female German Shepherd 1965-04-27

German Shepherd

1961-12-08

SchH3/FH

V

German Shepherd

1958-09-04

SchH3/FH

V

German Shepherd

1956-03-20

SCHH3, FH
SG US.CH.

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd

SCHH2
V2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd

1958-02-14

SchH1

CH INT/US

German Shepherd

1953-06-10

SCHH2 AD ROM
V, SGR (BRZ)

German Shepherd
VA1

German Shepherd
VA1

German Shepherd

SCHH1
1957 GV CH (US) V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
VA2

German Shepherd

V11

German Shepherd

1959-06-12

SCHH3

V

German Shepherd

1955-12-06

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V2
V
SG11

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1954-02-12

SchH1

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

SCHH3


German Shepherd

1950-10-02

SchH1

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1954-06-02

SCHH1

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V