Anissa of Kobe

Pedigree

Anissa of Kobe

Female Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed

CH (ENGLAND)

Samoyed

Jul 2, 1924

GREATEST SAMOYED WINNER IN HISTORY


Samoyed

May 15, 1920

 
Samoyed
 

Samoyed
ENG CH
Eng. Am. Ch.

Samoyed

Oct 25, 1922

CH (ENG)

Samoyed
   
Eng. Ch.

Samoyed
 
 
Eng. Ch.

Samoyed

CH (ENG)

Samoyed

May 28, 1916

Eng. Ch.

Samoyed
 

Samoyed
 

Samoyed

Aug 24, 1922

Eng. Ch.

Samoyed
 

Samoyed
CH (ENG)
 
 

Samoyed


Samoyed

Eng. Ch.

Samoyed

May 8, 1915

Sam

Samoyed
 

Samoyed
 

Samoyed

Eng. Ch.

Samoyed
 
Eng. Ch.

Samoyed

Samoyed


Samoyed

May 15, 1920

 
Samoyed
 

Samoyed
ENG CH

Samoyed


Samoyed
Eng. Ch.
 

Samoyed