Amigo vom Gronendamm

Pedigree

V1 ( HZS ' 81 V49 ) Amigo vom Gronendamm

SCHH3
Male German Shepherd 1979-01-12
V

German Shepherd

1976-05-05

SchH3

V1

German Shepherd

1970-03-17

SchH3

VA2

German Shepherd

1966-10-11

SCHH3 FH INTBCH
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1967-11-30

SchH1
V

German Shepherd
V
V12
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

1973-02-02

SchH1

VA1

German Shepherd

1968-05-03

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V9
V
V

German Shepherd

1970-08-08

SchH1
VA7

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1977-02-20

SchH3

V

German Shepherd

1973-10-25

SchH3

VA2

German Shepherd

1969-05-15

SchH3
V

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1971-08-13

SchH1
VA7

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
VA2
V
SG

German Shepherd

1973-11-22

SCHH2

V

German Shepherd

1968-06-29

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH3

German Shepherd
V1
V

German Shepherd
V