Alex vom Glastal

Pedigree

Alex vom Glastal

SchH I Male Rottweiler Apr 5, 1950

Rottweiler

Apr 6, 1947

SCHH 3


Rottweiler

Aug 5, 1945

SCHH1


Rottweiler

Feb 25, 1940


Rottweiler
SG

Rottweiler
   
 

Rottweiler


Rottweiler
 
BSGN

Rottweiler
 
 

Rottweiler


Rottweiler


Rottweiler
 
 

Rottweiler
 
 

Rottweiler

Jul 1, 1943


Rottweiler
 

Rottweiler
 

Rottweiler


Rottweiler

Jan 17, 1943


Rottweiler

 
ADR

Rottweiler

Rottweiler
 
 

Rottweiler

Mar 29, 1937


Rottweiler
 

Rottweiler
WS-35 , RSG
 
SCHWEIZER SIEGERIN

Rottweiler

SCHH I


Rottweiler

 
ADR

Rottweiler

Rottweiler
 
 

Rottweiler

May 23, 1939


Rottweiler
WS-35 , RSG
 

Rottweiler
WS-35 , RSG