Absinthe Ava of Kibushi

Pedigree

Absinthe Ava of Kibushi

Female Basenji Nov 4, 1981
CH (US)

Basenji

Nov 30, 1980


Basenji

Add Sire Name    
 
   
 
Add Dam Name    
 
   
 

Basenji

Add Sire Name    
 
   
 
Add Dam Name    
 
   
 

Basenji

Dec 1, 1975

Add Sire Name      
 
   
 
     
 
   
 
Add Dam Name